Regulamin Misiowego Paszportu 

1. Organizatorem Misiowego Paszportu są Misiowi Przyjaciele.

2. Misiowy Paszport otrzymują dzieci uczęszczające na zajęcia Misiowe Poranki w Kinie Luna, Kinie Iluzjon, Kinie WIsła, Kinie Świt

3. Za udział w zajęciach dzieci otrzymują 1 pieczątkę opisaną datą zajęć.

4. Pieczątki są ważne 1 sezon. Sezon trwa od IX do V, pieczatki z poprzedniego sezonu tracą ważność i nie są brane pod uwagę przy zliczaniu pieczątek.

5. Po uzbieraniu 6 ważnych pieczątek dzieci wybierają sobie nagrodę z Kuferka Prezentów od naszych sponsorów.

6. Sponsorami nagród jest Firma Granna i Wydawnictwo Nasza Księgarnia, Wilga, Wydawnictwo literackie.

7. W ciągu roku roznadjemy 100 książek i 100 gier od Firmy Granna, dlatego ważne jest by uzbierać pieczątki jak najszybciej, 

po wyczerpaniu nagród rzeczowych rozdajemy podwójny bilet na Misiowe Poranki.

8. Misiowi Przyjaciele (osoby zbierające pieczątki za zajęcia) zbierają pieczątki w 1 paszporcie , 

w razie gdyby paszport został w domu prosimy o poinformowanie animatora o tej sytuacji. 

Animator wyda pieczątkę zastępczą, którą można wkleić w paszport. Nie przebijamy pieczątek z Paszportu do paszportu.. 

9. Nie odpowiadamy za zaginione paszporty i uzbierane w nich pieczątki.


Postanowienia końcowe 

1. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

2. Organizator konkursu nie przewiduje procedury odwoławczej.